fbpx

Ваш код клієнта: 871816

Кабинет дилера

Категорії

Типи дахів та їх опис

Дахом (покриттям) є верхня огороджувальна конструкція будівельного об’єкта (будівлі чи споруди), призначена для захисту приміщень різного призначення від зовнішніх кліматичних факторів та впливів. Дах конструктивно складається з несучої й огороджувальної частин, які, у свою чергу, складаються з конструктивних елементів.

Покрівлею є конструктивний елемент огороджувальної частини даху (покриття), орієнтований на захист внутрішнього (підпокрівельного) простору будівельного об’єкта від потрапляння атмосферних опадів у форматі вологонасиченого повітря, дощу, талого снігу.

Форма даху утворюється поєднанням скатів – похилими поверхнями даху (покриття), на які укладається покрівельний матеріал (покрівля). За ознакою форми розрізняються такі типи даху (Рисунок 1÷8).

Лінії, які формують площину (межі) скату, а також лінії перетину скатів у складі даху, називаються ребрами. Кожне з ребер (залежно від розташування на площині скату) характеризується індивідуальною назвою та функціональним призначенням (див. Рисунок 1÷8).

Можливість відведення атмосферних опадів з поверхні скату даху забезпечується відповідним ухилом конструктивних елементів даху, а напрямок відводу вказується на поверхні скату (див. Рисунок 1÷8).

 

 

Рисунок1

Рисунок 1. Односхилий дах

 

Рисунок2

Рисунок 2. Двосхилий дах

 

Рисунок3

Рисунок 3. Чотирисхилий дах

 

Рисунок4

Рисунок 4. Двосхилий полувальмовий дах

 

Рисунок5

Рисунок 5. Чотирисхилий полувальмовий дах

 

Рисунок6

Рисунок 6. Двосхилий ламаний «мансардний» дах

 

Рисунок7

Рисунок 7. Чотирисхилий «шатровий» дах

 

Рисунок8

Рисунок 8. Чотирищипцевий «багатощипцевий» дах

На Рисунках 1-8 представлені найбільш прості типи (за ознакою форми) даху, які найчастіше застосовуються для облаштування скатних дахів. Практично кожна складна форма даху є комбінацією відповідних простих форм (Рисунок 9).

Рисунок9

Рисунок 9. Складна форма скатного даху

Характеристика основних елементів скатного даху:
Коник (див. Рисунок 9) – ребро, верхній горизонтальний перетин скатів, що утворює вододіл або верхній похилий перетин скатів.
Фронтон (див. Рисунок 9) – бокове ребро скату, розташоване з боку фронтону (торцевої стіни) будівлі.
Карниз (див. Рисунок 9) – нижнє ребро скату, розташоване в місці карнизного звису.
Ендова (див. Рисунок 9) – ребро, нижній похилий перетин скатів даху, по якому вода стікає до водостічних воронок або труб.
Форма даху характеризується кількістю і взаємним розташуванням похилих поверхонь даху – скатів. Кут нахилу скату до горизонту називається ухилом даху і може бути виражений у градусах (Таблиця 1).

Таблиця 1. Адекватні величини ухилів скатів даху в градусах і процентах

i, %

1

1,5

5

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

100

120

160

180

200

α, град

0,6

1

3

5,5

8,5

11

14

17

22

27

31

35

39

45

50

58

61

63

Ухил скату визначає не лише естетику будівлі, але й якість відводу дощових і талих вод, тип та умови застосування покрівельного матеріалу, конструктивні елементи даху. У літературі зустрічається поділ дахів за величиною ухилу, яке, до речі, не має нормативного обґрунтування:
- скатні дахи – ухил скатів становить понад 2,5 %;
- плоскі дахи – ухил скатів становить менше 2,5 %.

Форма даху будівлі, представлена у вигляді системи скатів та їх ребер, визначає архітектурну естетику будівлі, а також дозволяє обґрунтувати розв'язання двох функціональних задач:
- відведення води зі скатів даху за рахунок співвіднесення висоти коника до карнизу будівлі;
- формування поверхонь, вільних від скупчення снігу чи забезпечення його мінімального скупчення.

При виборі певного типу даху перш за все розглядається функціональне призначення й особливості архітектурної виразності будівельного об'єкта. Після цього послідовно встановлюються: розрахункова схема несучих конструктивних елементів і основи покрівлі; вид і кольорова гама покрівельного матеріалу; особливості розкладання матеріалу на поверхні скатів даху; потрібна кількість покрівельних матеріалів (комплектуючих матеріалів, елементів і виробів); технологічні (будівельні) процеси, необхідні для облаштування покрівлі.

Вибір певного типу даху (за ознакою форми) безпосередньо пов'язаний з можливістю чи необхідністю організації та облаштування приміщень горища – повітряного простору, обмеженого такими конструктивними елементами будівлі: горищнім дахом; поверхнею перекриття горища, стінами.

Функціональна організація простору горища допускає такі способи його використання:
- для розміщення вбудованих жилих приміщень (мансард);
- для вентиляції підпокрівельного простору в форматі закритого чи відкритого горища;
- для розміщення елементів інженерного обладнання, мереж і систем у форматі технічного горища;
- для зберігання предметів різного призначення;
- без конкретного функціонального призначення.

Кожний із наведених способів організації простору горища може бути забезпечений за допомогою будь-якого з показаних на Рисунках1÷8 типів скатного даху (за ознакою форми) з урахуванням необхідної кількості та якості основних і додаткових шарів покрівлі (так званого «покрівельного пирога»).

При виборі типу конструкції даху горища враховуються такі основні фактори:
- кліматичні особливості району будівництва (розрахункові температури зовнішнього повітря, інтенсивність і кількість атмосферних опадів, швидкість вітру, інсоляція);
- особливі умови будівництва (наявність агресивних впливів оточуючого середовища);
- характеристика будівлі (призначення, висота, температурно-вологий режим приміщення);
- техніко-економічні показники варіантів дахів (при багатоваріантному проектуванні покрівельних пирогів).